5/5 - (1 vote)
Да виждаш в цветове е наслада за окото, но да виждаш в черно-бяло е наслада за душата 1

“Да виждаш в цветове е наслада за окото, но да виждаш в черно-бяло е наслада за душата” – научете повече! 

Смятам за удивително как е възможно с няма и 20 думи човек да навлезе толкова дълбоко в същността на продуктовата фотография. Каквото и да напиша по-надолу, би наподобявало блед опит за съгласие с Андре Колдуел, но далеч не толкова вълнуващ и резониращ в съзнанието. Това, разбира се, съвсем не ме притеснява, защото моето призвание като фотограф в София изисква от мен да провокирам въображението по съвсем различен начин. Въпреки това бих се радвал, ако и аз успея да увековеча портфолиото си продуктова фотография под някакъв непреходен надслов, който да кара името ми да изплува мигновено в съзнанието, редом до някои от най-бележитите имена за всички времена. Но засега оставям настрана тези мои съкровени въжделения и ще се фокусирам върху черно-бялата продуктова фотография.

Да виждаш в цветове е наслада за окото, но да виждаш в черно-бяло е наслада за душата 2

“Да виждаш в цветове е наслада за окото, но да виждаш в черно-бяло е наслада за душата” – от Минков Студио!

Усещания в черно и бяло

Черно-бялата продуктова фотография е изкуството за създаване на изображения чрез разлики в яркостта. Цветът има най-вече символична и естетическа функция, той добавя настроение, усещане, емоция. Отдалечавайки се от обективната реалност, премахвайки цветовете, в един момент ще се окажете в една по-съществена реалност. Цветовете са само символи, реалността вече се намира само в стойностите на яркост на продуктовата фотография.

Неслучайно черното и бялото се използват за изразяване на по-голямо чувство за правдивост и също така увеличават усещането за драматизъм и автентичност на изображението. Така че създаването на дълбочина и възприемането ѝ е по-ефективно, по-ясно и по-лесно в черно-бялата продуктова фотография, тъй като не сме разсейвани от нюанси и наситеност. Или по друг начин казано: цветовите контрасти отвличат вниманието от разликите в стойностите на осветеност, които са от съществено значение за създаването и възприемането на дълбочина в продуктовата фотография.

Да виждаш в цветове е наслада за окото, но да виждаш в черно-бяло е наслада за душата 3

“Да виждаш в цветове е наслада за окото, но да виждаш в черно-бяло е наслада за душата” – свържете се с нас!

Преобръщане на представите за черно-бяла продуктова фотография

Важно е да се уточни, че черно-бялото изображение не е цветна регистрация с премахнатите цветове, а цветът първоначално е черно-бяла регистрация с цветове, добавени чрез използването на филтри. Продуктовата фотография в черно и бяло означава работа с разликите в осветеността или с разликите в интензитета на светлината, което е от съществено значение за правилния подход към света на монохромната продуктова фотография и фотографията като цяло.

Светлината е истинският герой и стои в основата на черно-бялата продуктовата фотографията. Виждането на света в нюанси на сивото ни позволява заснемането на интересни сцени, дори и да са заимствани от скучното ежедневие.

Да видиш светлина означава да видиш нейния потенциал, имайки предвид, че понякога е достатъчно да направиш крачка в една или друга посока, за да получиш съвсем различна светлина върху сцената от продуктовата фотография.