Оцени тази страница
Продуктова фотография за онлайн магазин 1

Продуктова фотография за онлайн магазин – свържете се с нас!

За да разберем фундаменталната роля на продуктовата фотографията в Метавселената, е необходимо да спрем за момент и да помислим върху символичната сила на фотографията и нейното значение в типичните методи на потребление на нашето време. Продуктовата фотография показва продукт, а същевременно го покрива с воала на мистиката – с други думи, тя показва реалност, която не съществува, тя е едновременно псевдоприсъствие и индикация за отсъствие. От това следва, че продуктовата фотография има силата да те накара да мислиш интензивно за нещо и да се отдадеш на емоциите, предизвикани от този продукт. Ето защо една добра продуктова фотография за онлайн магазин може да успее да направи даден продукт желан чрез самото му представяне.

Продуктова фотография за онлайн магазин 2

Продуктова фотография за онлайн магазин – Минков Студио

Силата на продуктовата фотография в потребителското общество

Продуктовата фотография представлява много ефективно оръжие в постмодерното, консуматорско общество, в което потреблението заема централна позиция и основната цел на компаниите е да ангажират и привлекат аудиторията. Продуктовата фотография за онлайн магазин служи за производството на нужди, водена от маркетинговата максима, че не търсенето определя предлагането, а предлагането манипулира търсенето.

Потребностите са заменени от желания, които от своя страна са отстъпили място на преживяванията. За да привлечем днешния потребител, е необходимо да създадем преживяване, което да го въвлече емоционално и сетивно в глобална мобилизация на сетивата. Това изстрелва продуктовата фотография за онлайн магазин отвъд границите на професионалния ангажимент, доближавайки я до гениалното психологическо изкуство.

От този бърз размисъл върху методите на потребление на нашето общество може да се разбере колко фундаментална е ролята на продуктовата фотография за онлайн магазин в ангажирането на аудиторията. Каквото и да представлява продуктовата фотография, ако е добре позиционирана по отношение на светлина, цветова гама и перспектива, тя има способността да създава емоции, които докосват дълбоки акорди, връщат забравени спомени, разпалват желания и най-вече провокират силно чувство за идентификация на аудиторията с продукта.

Продуктова фотография за онлайн магазин 3

Продуктова фотография за онлайн магазин – научете повече!

Продуктова фотография колкото хиляда думи

Вече съм ви споменавал, че едно изображение струва хиляда думи и тази концепция със сигурност се потвърждава от моя ежедневен опит на професионален фотограф в София, но също така е подкрепена от научни изследвания. Първо, изображението е по-непосредствено от текста. Хората обработват визуална информация 60 000 пъти по-бързо от писмената. Човек запаметява 80% от това, което вижда, 20% от това, което чете и 10% от това, което чува.

Фотографските изображения имат силата да ни накарат да почувстваме усещания и да ни привържат към тях. Силата на изображенията е, че за разлика от думите, те са незабавни и не се нуждаят от превод. Те говорят универсален език, разбираем за всички, независимо от националност, възраст, социален статус. Неслучайно фотографията е определяна като осмото изкуство.

Продуктовата фотография за онлайн магазин е от съществено значение за продажбата на продукт, както описателно, така и емоционално. На описателно ниво продуктовата фотография за онлайн магазин ни позволява да покажем портфолиото в детайли, да го представим в контекст, за да презентираме как се използва. На емоционално ниво продуктовата фотография за онлайн магазин успява да събуди интерес към този продукт, като вълнува, изразява неговата уникалност или необикновен характер.

Вижте повече за Продуктова фотография – Minkov Studio.