Оцени тази страница
Брандове и продуктова фотография 1

Брандове и продуктова фотография – Научете повече!

Брандовете и продуктовата фотография от много време са в изключително близки отношения, в които цари взаимно разбирателство и хармония. Последните две произлизат от зависимостта между брандовете и продуктовата фотография, които процъфтяват от съвместната си работа. По тази причина присъствието на брандовете и техните отличителни черти в продуктовата фотография е предмет на дискусии, създадени с цел да се открие перфектното съчетание между рекламирания продукт, неговия производител и стилистиката на кадъра.

Брандове и продуктова фотография 2

Брандове и продуктова фотография – Какъв ефект има визията?

Визията на брандовете и продуктовата фотография

Всеки продукт на пазара се реализира посредством идеята, която е включена в него от страна на брандовете, и продуктовата фотография трябва да се съобрази с това. Някои компании работят целенасочено в един стил както откъм презентацията, така и откъм асортимента си, докато при други визията е плаваща вследствие на актуалните тенденции. Брандовете и продуктовата фотография работят ръка за ръка и в двата случая. Стилизирането на снимките помага продуктите в тях да се поставят в определен контекст, който бива подсказан или от природата на самия артикул, или от страна на предлагащите го брандове. И продуктовата фотография като вид изкуство трябва да се справи точно с тази задача – да включи характерното на един или друг предмет в по-общата рамка на визията, към която компанията се стреми.

Брандове и продуктова фотография 3

Брандове и продуктова фотография – Пресечни точки

Пресечни точки на брандовете и продуктовата фотография

Включването на визуална репрезентация на определена марка във всеки кадър е една от стратегиите, които винаги работят. Начините това да се случи най-общо се свеждат до акцент върху уникалността. Тъй като и брандовете, и продуктовата фотография за тях имат обща цел, работата със символни или стилистични елементи е от полза и за двете страни. Имплементирането на логото на компанията в кадъра чрез интересна композиция на последния винаги работи в полза на брандовете. И продуктовата фотография, и други рекламни стратегии обаче разчитат на нещо повече от това. Атмосферата, която всяка снимка носи, стилът, в който е заснета, фонът, дори цветовата гама се явяват допълнителни, но много продуктивни елементи при презентацията на брандовете. И продуктовата фотография си играе с всеки един от тях, затова и на пазара често се срещат сходни откъм визия кадри на определена серия от продукти или на цяла колекция. Точно тук се пресичат брандовете и продуктовата фотография – в детайлите, които помагат за свързването на конкретен артикул с неговия бранд. Уникалността е важна за брандовете и продуктовата фотография е в състояние да я подчертае ефективно, като последователно прилага сходни техники на заснемане и обработка на снимките. Идентичността на брандовете и продуктовата фотография са силно свързани, тъй като една снимка наистина може да означава повече от хиляда думи.

Научете повече за продуктова фотография – Минков Студио