Оцени тази страница
Движение в продуктовата фотография 1

Движение в продуктовата фотография – Какво трябва да знаем?

Известно е, че снимките „замразяват“ един момент във времето, улавят фрагменти от динамичната среда и ги застопоряват завинаги. В продуктовата фотография няма движение – тя е просто статична репрезентация на един миг, и целта на всички професионални фотографи е да го хванат по най-добрия начин. Всичко това обаче не означава, че в продуктовата фотография не може да се добави идеята за движение. Макар самото то да липсва, чрез правилна организация на кадъра динамиката му може да бъде усетена, което означава и че тя може да въздейства на сетивата.

Движение в продуктовата фотография 2

Движение в продуктовата фотография – Научете повече!

Движещи се обекти в продуктовата фотография

Независимо от неспособността на продуктовата фотография да предаде истинското движение в кадъра, заснеманите обекти не е нужно да бъдат статични. Ако продуктите, които са на фокус, могат да участват в създаването на раздвижен сюжет, за фотографа остава единствено да ги улови по време на действието. Дрехите, аксесоарите и някои напитки са най-подходящи за такъв тип продуктова фотография. Това е стандартна постановка и за фотосесии в студио или сред природата, където движението е по-естествено и непринудено.

            За продукти, които трябва да се презентират статично, динамиката идва отвън. Използването на стандартно подвижни елементи в продуктовата фотография създава илюзията за движение, тъй като човешкото съзнание самò довършва действието. Течностите са един от най-лесните помощници в това отношение – докато те се разливат или разпръскват на заден фон, във фокуса на кадъра остава неподвижният продукт, който изглежда много по-нестандартно. Така продуктовата фотография използва несъществуващото движение в своя полза.

Движение в продуктовата фотография 3

Движение в продуктовата фотография – Свържете се с нас!

Следи от движение в продуктовата фотография

Всяка снимка в продуктовата фотография може да предаде усещане за движение, ако в нея присъства някаква следа от него. Едни от най-ярките и най-наситени с потенциал „следи“ в продуктовата фотография оставя светлината. Движещата се лампа например се улавя с по-продължителна експонация и отворен за повече време затвор, така че нейният път да може да бъде проследен в кадъра. Източникът на осветление е въпрос на избор, но аз препоръчвам да бъде съобразен със самия обект на продуктовата фотография, за да се постигне по-цялостно внушение от кадъра.

Добавянето на светлинни следи в продуктовата фотография не само я обогатява с илюзията за движение, но и ѝ отваря врати към много творчески експерименти. В така създадената динамична среда лесно се разиграват разнообразни сюжети в различен стил, които са изключително подходящи за заснемането на по-екстравагантна и разчупена продуктова фотография. Ефектът на замразената светлина често се асоциира с една по-вълшебна и сюрреалистична атмосфера, което също може да бъде използвано за създаването на наистина впечатляващи кадри.