5/5 - (1 vote)
Динамика в продуктовата фотография 1

Динамика в продуктовата фотография от  от Minkov Studio

Гениалността на фотографията като изкуство е възможността да разказваш истории без да използваш думи и движения. Докато изображението се нуждае от една-единствена секунда, за да разгърне съвършенството си пред аудиторията, понякога съзнанието остава запленено за много по-дълго време. През това време изображението оживява и разкрива своите тайни и послания, провокирайки въображението чрез множеството си превъплъщения. “Понякога” отразява точно тези моменти на гениалност, които открояват съвършенството сред масата от изображения. Затова нека си поговорим за динамиката в продуктовата фотография и способността ѝ да се противопоставя на статичността.

Динамика в продуктовата фотография 2

Динамика в продуктовата фотография – научете повече!

Динамичен обхват в продуктовата фотография

Динамичният обхват е основно понятие във фотографията, което се отнася до контраста между най-тъмните и най-светлите тонове в изображението. Човешкото око има чувствително по-широк обхват от който и да е професионален фотоапарат, което в голяма степен затруднява пресъздаването на реалността в продуктовата фотография. Без необходимите умения относно динамичния обхват, рискуваме да представим по-светлите области от изображението като бели петна и същевременно да превърнем тъмните области в черни. По този начин губим детайли, фокус и динамика, които стоят в основата на всяка професионална продуктова фотография.

Динамика в продуктовата фотография 3

Динамика в продуктовата фотография – как да я подобрим

Как да подобрим динамичния обхват в продуктовата фотография

Едни от задължителните компоненти при продуктовата фотография са светлинните модификатори. Тяхната роля е да запълнят най-тъмните области от изображението, като по този начин стеснят обхвата на светлина, който трябва да бъде уловен от фотоапарата. Тази техника е изключително успешна при продуктова фотография от близко разстояние. Ако все пак ни се наложи да заснемаме обекти със силен контраст и отдалечено позициониране, то градиентните филтри с неутрална плътност биха допринесли за много по-равномерна експозиция.

Дигиталният свят може и да изисква прекалено много от продуктовата фотография, но наред с това и дава – дава възможности, породени от иновативния технологичен напредък. Съвременните фотоапарати имат вградени настройки за по-добра експозиция при съответните светлинни условия по време на продуктовата фотография. ISO настройката също придава добавена стойност към качеството на изображението, като елиминира зърнестия ефект, познат като дигитален шум. ISO се използва като стандарт за светлочувствителността на сензора, а за да си гарантираме чистота в кадри с по-висок контраст е препоръчително да използваме възможно най-ниски стойности, които да разширят динамичния обхват.

Много често продуктовата фотография се нуждае от последваща софтуерна обработка, която да одухотвори усилията ни. HDR (High Dynamic Range) ефектът или в превод – фотография с висок динамичен обхват, се постига чрез наслагване на кадри с множество експонации. Тази техника позволява да се улови целия диапазон от интензитети на светлината, разкривайки ни всеки един детайл от обекта на продуктовата фотография. Дълбочината във финалните кадри засилва усещането за реализъм, придава триизмерност, внушава динамика и кара обектите на продуктова фотография за оживеят.